Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Văn Duẩn)
 • (QUẢN TRỊ)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSCF0025.jpg 196352_302925389810719_11341169_n.jpg 66420_302128403223751_1837566213_n.jpg 532276_280850708684854_1111517353_n.jpg 59157_280849645351627_1204275712_n.jpg DSCF6286.jpg Trang8jpg_071622.jpg Trang11jpg_071629.jpg 83_TCV_169.jpg Muraille_de_chine_9_modifie.jpg Taj_mahal_9_modifie.jpg Chauau1jpg_032611.jpg ANH_GIA_DINH_150.jpg ANH_GIA_DINH_123.jpg ANH_GIA_DINH_119.jpg 20120113095359rongphunhoa.jpg Cd91qua2.jpg 11092111tet6.jpg Cd91qua1.jpg Photoasang3.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Đồng hồ báo giờ

  Thời tiết

  Thời tiết Hà Nội, Việt Nam

  Lịch việt

  Sắp xếp dữ liệu

  Liên kết

  Thư viện

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Trần Cao Vân.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 6 Hk2 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:11' 09-04-2013
  Dung lượng: 18.4 KB
  Số lượt tải: 2009
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 – NĂM HỌC 2012-2013
  MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6

  A. LANGUAGE FOCUS:
  1. Mexico City has a ((( of 12 million people.
  A. students B. languages C. population D. seasons
  2. Ba doesn’t go swimming when it’s cold. He (( goes swimming when it’s cold.
  A. never B. sometimes C. often D. always.
  3. ((( are his eyes ? – They’re brown.
  A. What color B. How color C. How long D. How many
  4. I eat an orange everyday. It’s my ……………………fruit.
  A. food B. favorite C.drink D.color 5. We are tired and we’d like ((( down
  A. sit B. sitting C. to sit D. sits.
  6. My brothers ((( badminton at the moment.
  A.are going to play B. am playing C. are playing D. play
  7. ………………..is she staying with ? – Her aunt.
  A What B Where C Who D how
  8. London is a big city , but Tokyo is ((than London
  A. big B. bigger C. biggest D. the biggest
  9. What ((( Nam often do on Sundays?- He goes swimming.
  A. Is B. Does C. Do D. Would
  10. He is going to stay ((( a hotel .
  A. with B. on C. at D. in
  11. ((( are Minh‘s friends going to stay there ?- For four days.
  A. How often B. How C. How much D. How long
  12. It is cool today . ((( we go sailing ?
  A. Why not B. Why don’t C. What about D. Let’s
  13. Mount Everest is the ((( mountain in the world .
  A. high B. higher C. higher than D. highest
  14.____________milk do you want?
  A. How many B. How much C. How D. How old
  15.It’s warm today. Let’s __________ for a walk.
  A. go B. going C. to go D. to going
  16. Why_________we go to Huong pagoda?
  A. not B. don’t C. don’t D. no
  17._______does she go Jogging? - Once a week.
  A. How often B. How much C. How many D. How old
  18______________do you feel, Lan?
  A. Who B. What C. When D. How
  19. Susan is from Great Britain. She speaks_________
  A. Japanese B. Australian C. England D. English
  20. It’s usually …………………..in the spring.
  A. warm B. hot C.cold D . cool
  21. We need a ……………………….to take some photos.
  A tent B kite C.camera D.vacation 22.Kathy and Tom are going to stay ……..a week.
  A. in B. for C. on D.at

  B. COMPREHENSION:
  I.Read the passage
  1. My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small hotel near the bay for two days. Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to visit some friends in Ho Chi Minh City. He is going to stay there for one day. He is going to walk along Saigon River. He is going to fly home.
  * Answer the following questions
  1. Where is Mr. Hung going to stay in Ha Long Bay? …………………………………………….
  2. Is he going to visit some friends in Da lat? …………………………………………….
  3. How long is he going to stay in Da Lat? …………………………………………….
  4. Who is he going to visit in HCM city?…………………………………………….
  5. How is he going to go home ? …………………………………………….
  6 . What does he do? …………………………………………….
  2. In Viet Nam, there are four seasons: spring, summer, autumn, winter. In the summer, it is hot and we often play soccer, then go swimming. In winter, it is cold, we always play basketball and never go fishing. In fall, it is cool
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓