Thành viên tích cực
Avatar
Lê Văn Duẩn
Điểm số: 111